Andning - Fakta och information om Andning

Andning

Här finns massa fakta om andning, vad andningen är bra för och vilka typer av andningsproblem som är vanligast förekommande.

Om du har problem med andningen och inte vet vad det beror på ska du omedelbart kontakta en läkare för konsultation eller ringa Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Andning är något av den viktigaste funktionen i kroppen vid sidan av blodcirkulation.

Varför andas djur och människor?

Andningen är människan och djurens ventilationssystem. Syftet med andningen är att för in syre, O2, till kroppens olika delar där syret används vid förbränning av olika processer- Andningen transporterar också bort resterna av förbränningen, koldioxiden CO2.

Andningen sker med hjälp av lungornas rörelse för de flesta djuren men syre kan också tas upp genom huden på små mindre djur som t.ex. maskar. En lunga har en väldigt stor yta för att så mycket syre som möjligt ska kunna avges till blodomloppet via alveolerna. Totalt är en lunga ungefär lika stor som en tennisbana. I Alveolerna sker diffusion av O2, från lungorna till blodet och diffusion av CO2 från blodomloppet till lungorna.

Förutom att tillföra syre till kroppen hjälper andningen till att reglera kroppens temperatur.

En mycket bra artikel om andningen för djur finns här.

Andningsfrekvens

Vuxna friska människor ska ha en andningstakt på mellan 5 och 10 andningar per minut. Förskolebarn ska andas omkring 20-30 gånger per minut och nyfödda andas mellan 40 och 50 gånger per minut.

Andningsbesvär

Det finns många olika typer av andningsbesvär och om du eller någon i din närhet får andningsbesvär ska ni ta detta på stort allvar och kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefon 1177. Besvären kan yttra sig på olika sätt som t.ex. att andningen blir stressig eller riktigt tung andning utan naturliga orsaker. Andningen för barn är inte lika som vuxna och ofta kan barnen ha en rosslig andning som kan vara orsakad av flera olika sjukdomar.

Hyperventilera

Hyperventilation innebär att manandas snabbare och/eller djupare. Detta leder till att syrehalten i blodet ökar och koldioxid halten minskar som får till följd att blodets pH-värde höjs.

Efter ett hårt träningspass hyperventilerar kroppen för att få ut koldioxidöverskottet. Individer med svag syreupptagningsförmåga eller dåliga lungor kan behöva hyperventilera i syfte att öka mängden syrgas i blodet.

Om en frisk men fysiskt påverkad person börjar hyperventilera kan detta gå i självspinn men kan ofta åtgärdas genom att man återcirkulerar utandningsluften som har en högre koldioxidhalt genom att andas i en påse.

Andnöd

Andnöd, Dyspné, är en känsla som göra att man upplever att det är svårt att få luft och kan ha fler olika orsaker. Anledningen andnöd, dyspné, är ofta orsakad av att koldioxidhalten i blodet är hög och detta kan i sin tur vara orsakad av många olika sjukdomar och faktorer.

De vanligaste sjukdomarna är olika typer av lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar. Andnöd kan också orsakas av panikångest eller vara en kombination av fysiska och psykologiska besvär.

  • Astma har inflammatoriska orsaker och ger en begränsning eller stark begränsning av luftflödet beroende på att svullnader, nedsatt funktion i musklerna som reglerar luftflödet eller ökad bildning av slem.
  • KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, orsakar ofta svår andnöd eftersom syraflödet i luftvägarna är försvårat. KOL är mycket starkt kopplad till rökning.
  • En propp i lungan, lungemboli, som blockerar blodströmningen i lungorna kan leda till andnöd.
  • Lungkollaps innebär att en eller båda lungorna kollapsar efter en skada på lungsäcken.
  • Även Lunginflammation kan orsaka andnöd, dyspné.
  • Lungödem innebär att vätska har samlats i en eller båda lungorna och orsakas oftast av att hjärtats vänstra kammare är svagare än hjärtats högra kammare.

Dålig andedräkt

Dålig andedräkt har egentligen inte med andningen att göra utan kan ha flera olika bidragande faktorer.

Kondition och Andning

Kondition är kroppens förmåga att ta upp syre via andningen så att kroppen under långtid kan utföra ett tungt arbete. Konditionen beror dels på hur mycket luft lungorna kan andas in men framför allt hur bra kroppen är att ta tillvara det syre som andats in.

Kondition visar på hur bra samspelet mellan hjärta, lungor och blodomloppet fungerar. Regelbunden konditionsträning kan kraftigt öka kroppens förmåga ta upp och tillgodogöra sig syret.

Cheyne-Stokes Andning

Cheyne-Stokes andning innebär att är ojämn med stegvis minskande eller ökande andningsvolym. Dessutom kan vissa andningsuppehåll förekomma.

Orsaken till Cheyne-Stokes andning är att hjärnans andningscentrum inte klarar av att reglera förhållande syre och koldioxid tillräckligt fort. Denna typ av störning på andningen kan drabba patienter som har fått stroke eller har tumörer i hjärnan. Dessutom kan Cheyne-Stokes andning vid olika typer av skallskador, vid grav sömnapné men även vid hjärtsvikt.

Andningsdepression

Andningsdepression kallas det när andningscentrum inne huvudet har blivit oförmögen att styra andningen. Detta kräver direkta insatser med först konstgjord andning, mun mot mun metoden och sedan respirator.

En andningsdepression leder till döden inom ett par några minuter. Orsaker till andningsdepression kan vara:

  • Mycket hög halt av alkohol i blodet.
  • Höga halter av olika narkotiska preparat.
  • Kraftigt slag mot huvudet.

Avlappning och andning

Andning och avslappning hör samman på ett mycket intrikat sätt. Ifall du andas rätt är det mycket lättare att slappna av och om du kan slappna av får du också lättare att andas. Detta gör att flera typer av smärta kan lindras med hjälp av rätt andning. Dock är problemet att man vid smärta ofta spänner sig vilket göra att avslappningen inte uppstår och andningen blir ojämn vid smärta.

Andning vid förlossning

Det finns många olika typer av andningssymtom eller sätt att andas för att göra en förlossning lättare.

Överandning

Överandning, eller så kallad hyperventilering, kan uppstå om du råkar i panik i någon situation. Andningen blir då snabbare och ytlig eller djupare med samma frekvens. Detta kan resultera i att du blir yr, fingrarna sticker och till och med att du svimmar.

Överandningen kan lätt hejdas genom att du andas in och ut genom en påse.

Andningsteknik vid förlossning

A och O när det gäller andning vid förlossning är att kunna slappna av. Ett bra sätt att lättare slappna av är att återkomma till någon som man tränat på tidigare. Genom att träna andning på de sätt som man tänkt genomföra andningen vid förlossningen hjälper dig att slappna av.

Ett sätt att andas vid förlossningen och träna andningen på är att fokusera på orden Lugn och Ro. När du andas in läser du tyst upp ordet Lugn och när du andas ut läser du tyst upp ordet Ro.

Fokusera hela tiden på att andningen ska bli så avslappnad som möjligt.

Profylaktisk andning vid förlossning

Profylaktisk andning innebär att du andas förebyggande. Du försöker med din andning men även avslappning ta hand om värken på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Frigörande andning

Frigörande andning är andningsteknik som sägs frigöra vissa spänningar i kroppen. Detta är inte medicinskt bekräftat men kan liknas vid Yoga-andning.